Política de Privacitat

Informació a l’usuari

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

HOTEL FLAMINGO AMPOLLA és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI i l’informa que aquestes dades seran tractades en conformitat amb el disposat al Reglament (UE) 2016/679, del 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per mantenir una relació comercial amb l’usuari. Les operacions previstes per a realitzar el tractament són:
  • – Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els que aquest hagi acordat qualsevol acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
  • – Efectuar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  • – Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol mena de petició sigui realitzada per l’USUARI mitjançant qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició a la web del RESPONSABLE.
  • – Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per qui motiu podem tractar les teves dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 del GDPR de la següent manera:
  • – Amb el consentiment de l’USUARI: remissió de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
  • – Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, a anàlisis estadístics, etc. i trametre encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l’USUARI.

Durant quant temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant només el temps necessari per a mantenir la finalitat del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per això, és suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l’anonimització de les dades o la destrucció total d’aquests.

A qui facilitem les teves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers, a excepció, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l’USUARI són:

  • – Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • – Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

HOTEL FLAMINGO AMPOLLA. RONDA DEL MAR, 58 – 43895 L’AMPOLLA (Tarragona). Email: administracio@hotelflamingo.cat

Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari.

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l’entrada de dades als camps marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades als camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garantirà que la informació i serveis facilitats, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

De conformitat al disposat a les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD pel tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’article 5 del GDPR, pels quals, són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats per les quals, són tractades.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al RESPONSABLE a través d’HOTEL FLAMINGO AMPOLLA S.L., RONDA DEL MAR, 58 – 43895 L’AMPOLLA (Tarragona). Email: administracio@hotelflamingo.cat