Avís Legal

Nota Legal

Llei dels Serveis de la Societat de la informació (Issi).

PORT L’AMPOLLA, responsable del lloc web, en endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic (LSSICE), BOE N.º 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web, assumeix el paper d’usuari comprometent-se a l’observació i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.
HOTEL FLAMINGO AMPOLLA S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol mena d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web d’HOTEL FLAMINGO AMPOLLA S.L.

1. Dades identificatives

  • – Nom del domini: HOTELFLAMINGO.CAT
  • – Nom comercial: HOTEL FLAMINGO AMPOLLA
  • – Denominació social: HOTEL FLAMINGO AMPOLLA, S.L.
  • – NIF: B43753532
  • – Domicili social: Ronda del Mar, 58 bj, 43895, L’Ampolla, Tarragona
  • – Telèfons: 977460479 – 977593816
  • – E-mail: administracio@hotelflamingo.cat
  • Inscrita al Registre (Mercantil / Públic):

2. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitada la seva programació, edició, compilació i més elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual van ser destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament, es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, texts i gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a què tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas, redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en to cas, redirigir al lloc web principal d’hotelflamingo.cat.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’aquest.
Per a realitzar qualsevol mena d’observació respecte a possible incompliments dels drets de propietat intel·lectual i industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic info@portampolla.cat.

3. Exempció de Responsabilitats

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi sigut manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Us de Cookies

Aquest lloc web pot fer servir cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per fer determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen al finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes, dades de caràcter personal i no es fan servir per a la recollida d’aquests.
Mitjançant l’ús de cookies, també és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat de què la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que es vagin registrant prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. També es poden fer servir per a mesurar l’audiència, paràmetres de tràfic, controlar el progrés i nombre d’entrades, etc., sent en aquests casos, cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Per favor, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Donat que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i internacional, la moral o l’ordre públic procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers, publicar continguts de manera independent a la pàgina web del RESPONSABLE. Així i tot, i en compliment del disposat als articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de manera activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional i internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas què l’usuari consideri que existeix al lloc web cap contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Així i tot, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin errors de programació o que hi hagi causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web, podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra a un fitxer d’activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir dades únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web, o de les activitats desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual, és sotmetent expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals més propers a L’AMPOLLA.