Alojamientos de mascotas

Normes generals bàsiques que regulen l’allotjament de clients amb mascotes a l’Hotel Flamingo, per tal que la vostra estada sigui el més agradable possible i no suposi cap incomoditat per a la resta de clients allotjats a l’hotel.

 • S’admet, com a màxim, una mascota per habitació, de 15 kg. màxim.
 • S’aplicarà una tarifa de 15,00 € PER ESTADA i mascota en concepte de manteniment.
 • Per sortir o entrar a les instal·lacions de l’hotel haureu de portar la vostra mascota lligada amb una corretja curta.
 • Dintre del recinte de l’hotel no hi ha cap lloc on la vostra mascota pugui fer les seves petites i grans necessitats, per aquest motiu, una passejada al voltant de l’hotel pot solucionar el problema, sempre que ho recolliu.
 • El propietari de la mascota tindrà l’obligació de mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries. A més, sereu responsables de possibles danys generats per la vostra mascota a terceres persones i/o al mobiliari de l’hotel.
 • Recordeu que no es netejarà l’habitació mentre la mascota sigui a dins. Quan la mascota no estigui a l’habitació, us preguem que aviseu al departament de Recepció perquè puguem procedir a la neteja.
 • La vostra mascota té l’accés totalment prohibit a les sales comunes, com el bar-cafeteria, restaurant, piscines, bufet, etc.
 • Preguem que no permeteu que la vostra mascota pugi a les cadires o al llit.
 • No banyeu les vostres mascotes a les dutxes de l’habitació, ni utilitzeu les tovalloles del nostre establiment per assecar-les.
 • Tots els propietaris de mascotes hauran de deixar un número de telèfon de contacte a la recepció de l’hotel, per poder localitzar-los en tot moment durant la seva absència, si la mascota es troba sola a l’habitació i causa molèsties a la resta de clients.
 • L’import dels danys ocasionats per la vostra mascota durant l’estada es carregarà a la seva factura.
 • L’Hotel Flamingo es reserva el dret de no admetre mascotes que causin molèsties a la resta de clients o tinguin un comportament inadequat durant l’estada.
 • Totes les mascotes allotjades a l’Hotel Flamingo han de tenir tots els permisos i vacunes al dia.